OBLOHA V MESIACOCH APRÍL, MÁJ 2017

SLNKO sa bude začiatkom apríla nachádzať v súhvezdí Ryby, 18. apríla sa presunie do súhvezdia Baran a 14. mája vstúpi do súhvezdia Býk. Údaje pre dnešný deň

Viditeľné svetlo Chromosféra Ďalšie oblasti

MESIAC

NOV - 26.4. o 14:16 h, 25.5. o 21:44 h
1. ŠTVRŤ - 3.4. o 20:39 h, 3.5. o 04:47 h
SPLN - 11.4. o 08:08 h, 10.5. o 23:42 h
3. ŠTVRŤ - 19.4. o 11:57 h, 19.5. o 02:33 hÚdaje pre dnešný deň
Aktuálna fáza

PLANÉTY
Merkúr bude hneď 1. apríla (0 mag) v maximálnej uhlovej vzdialenosti (19°) od Slnka, no na večernej oblohe zostane viditeľný len niekoľko dní. V konjunkcii so Slnkom bude 20. apríla, po ktorej sa presunie na rannú oblohu. Pre zlé geometrické podmienky však nebude pozorovateľný ani okolo 18. mája, keď bude opäť v maximálnej uhlovej vzdialenosti od Slnka (25,8°; 0,5 mag).

Venuša (-4,2 až -4,5 mag) sa po konjunkcii so Slnkom presunula na rannú oblohu, kde ju uvidíme ako Zorničku. Jej uhlová vzdialenosť od Slnka narastá, ku koncu mája dosiahne 45,8°.

Mars (1,5 až 1,7 mag) nájdeme na večernej oblohe ako jasný červenkastý objekt nízko nad západným obzorom. Nachádza sa v súhvezdí Baran, 14. apríla prejde do Býka. Pomaly sa približuje k Slnku a v polovici mája sa začne strácať na presvetlenej oblohe.

Jupiter (-2,5 až -2,3 mag) bude 7. apríla v opozícii so Slnkom, viditeľný bude počas celej noci. Po opozícii sa bude presúvať na večernú oblohu. Koncom mája zapadá o 02:47. Nájdeme ho ako výrazný objekt v súhvezdí Panna.

Saturn (0,4 až 0,1 mag) sa blíži do júnovej opozície so Slnkom, obdobie jeho viditeľnosti sa predlžuje. Začiatkom apríla vychádza o 1:42, koncom mája už o 21:32. Pohybuje sa na hranici súhvezdí Hadonos a Strelec.

Urán (5,9 mag) sa blíži do konjunkcie so Slnkom, ktorá nastane 14. apríla a počas oboch mesiacov bude nepozorovateľný. Môžeme ho však skúsiť nájsť posledné májové dni, keď sa bude pohybovať v blízkosti jasnej Venuše.

Neptún (8 až 7,9 mag) sa nachádza v súhvezdí Vodnár. Na rannej oblohe začne byť viditeľný až začiatkom mája, lebo pre nízky sklon ekliptiky musíme počkať, kým sa od Slnka dostatočne vzdiali. Začiatkom mája vychádza o 3:39, na jeho konci o 1:42.Pohyb terestrických planét v tomto období

ZAUJÍMAVÉ ÚKAZY


METEORY

Roj Lyríd je aktívny medzi 16. a 25. aprílom s maximom 22. apríla o 14. hodine (najlepšie podmienky budú mať pozorovatelia v Severnej Amerike). Maximálna frekvencia by mala dosiahnuť 18 meteorov za hodinu, ich rýchlosť vzhľadom na Zem je 49 km/s. Radiant vystúpi dostatočne vysoko nad obzor okolo 22:30.
Eta akvaridy (η-Aquaridy) sú aktívne medzi 19. aprílom a 28. májom. Tento rok je maximum činnosti roja predpovedané na 6. mája okolo 4. hodiny ráno s frekvenciou 50 meteorov za hodinu. Radiant roja vychádza nad obzor až nad ránom a nestihne vystúpiť do veľkej výšky. Preto budeme vidieť väčšinou len dlhé jasné meteory, ktoré často zanechávajú aj výraznejšiu stopu. Do atmosféry vstupujú rýchlosťou 66 km/s. Materskou kométou roja je slávna 1P/Halley, podobne ako októbrových Orioníd.


obrázky znázorňujú polohy radiantov - miest na oblohe, odkiaľ zdanlivo vyletujú meteory


KOMÉTY

41P/Tuttle-Giacobini-Kresák by mala začiatkom apríla dosiahnuť 6,5 mag, v polovici mesiaca ešte o magnitúdu menej, vtedy však bude rušiť Mesiac blízko splnu. Výhodou je, že kométa stúpa vysoko nad obzor, takže má výborné pozorovacie podmienky.

Časové údaje sú uvádzané v SEČ, v období platnosti letného času v LSEČ. Počítané sú pre polohu Žiaru nad Hronom (N 48° 35´, E 18° 51´). Vzhľadom na povahu predpovedaných úkazov, pokiaľ nie je uvedené inak, platia so zanedbateľnou odchýlkou na celom území Slovenska.