OBLOHA V MESIACOCH FEBRUÁR, MAREC 2017

SLNKO sa bude začiatkom februára nachádzať v súhvezdí Kozorožec, 16. februára sa presunie do súhvezdia Vodnár a 12. marca vstúpi do súhvezdia Ryby. Jarná rovnodennosť nastane 20. marca o 11:28, čím sa súčasne začne astronomická jar. Údaje pre dnešný deň

Viditeľné svetlo Chromosféra Ďalšie oblasti

MESIAC

NOV - 26.2. o 15:58 h, 28.3. o 04:57 h
1. ŠTVRŤ - 4.2. o 05:19 h, 5.3. o 12:32 h
SPLN - 11.2. o 01:33 h, 12.3. o 15:54 h
3. ŠTVRŤ - 18.2. o 20:33 h, 20.3. o 16:58 hÚdaje pre dnešný deň
Aktuálna fáza

Mesiace február a marec sú už ako obvykle priaznivé pre pozorovanie mladého Mesiaca na večernej oblohe. Časy sú uvedené pre koniec občianskeho súmraku (Slnko je 6° pod obzorom). Pri nízkom západnom obzore a čistej oblohe môžeme skúsiť nájsť 27. februára o 17:57 26 hodín starý Mesiac 4,8° nad západným obzorom. Nasledujúci deň o 17:35 bude Mesiac starý 49,5 hodiny vo výške 15,7° nad obzorom. Ďalšia príležitosť nastane 29. marca 38,5 hodín po nove, kedy bude Mesiac 4,8° nad západným obzorom.

PLANÉTY
Merkúr sa už koncom januára vytratil z rannej oblohy a blíži sa do konjunkcie so Slnkom, ktorá nastane 7. marca. Po nej ho približne od polovice marca (-1,5 mag) nájdeme na večernej oblohe. Jeho jasnosť bude pomaly klesať, ale uhlová vzdialenosť od Slnka narastať, pričom maximum (19°;0 mag) dosiahne 1. apríla.

Venuša (-4,6 až -4,0 mag) dominuje večernej oblohe ako Večernica, no jej uhlová vzdialenosť od Slnka sa zmenšuje. Pre priaznivé geometrické podmienky bude pri vhodnom obzore viditeľná aj napriek konjunkcii so Slnkom, v ktorej bude 25. marca. Hneď po nej ju uvidíme na rannej oblohe krátko pred východom Slnka ako Zorničku.

Mars (1,1 až 1,5 mag) nájdeme na večernej oblohe ako jasný červenkastý objekt nízko nad západným obzorom. Hranicou súhvezdí Ryby a Baran prejde 8. marca. K Slnku sa približuje len pomaly, z 50° na 34°.

Jupiter (-2,1 až -2,5 mag) sa blíži do obdobia svojej najlepšej viditeľnosti. Začiatkom februára vychádza o 22:55, ku koncu marca je viditeľný takmer počas celej noci, vychádza o 19:45. Zdržuje sa v súhvezdí Panna.

Saturn (0,6 až 0,4 mag) sa na rannej oblohe vzďaľuje od Slnka, obdobie jeho viditeľnosti sa predlžuje. Začiatkom februára vychádza o 04:20, koncom marca o 00:46. Hranicou súhvezdí Hadonos a Strelec prejde 24. februára.

Urán (5,8 až 5,9 mag) sa počas oboch mesiacov zdržuje na večernej oblohe. V polovici marca sa k Slnku priblíži natoľko, že prestane byť viditeľný. Začiatkom februára zapadá krátko pred 23. hodinou, koncom marca okolo 19:30. Triédrom ho nájdeme ako zelenkastý objekt v južnej časti súhvezdia Ryby.

Neptún (8,0 mag) prestáva byť na večernej oblohe viditeľný. Pohybuje sa smerom k Slnku a 2. marca prejde okolo neho vo vzdialenosti 0,9°. Potom bude jeho uhlová vzdialenosť od Slnka zasa narastať, pričom sa presunie na rannú oblohu. Tu však pre nízky sklon ekliptiky ostane až do konca marca nepozorovateľný.Pohyb terestrických planét v tomto období

ZAUJÍMAVÉ ÚKAZY

METEORYKOMÉTY

Kométa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková sa začiatkom februára nachádza na rannej oblohe s jasnosťou 7,2 mag a vzdialenosťou od Slnka len 18°. Táto vzdialenosť bude veľmi rýchlo narastať, rovnako ako aj jej výška nad obzorom. Najbližšie pri Zemi 0,0846 AU (12,7 mil. km) bude 11. februára. To už bude vychádzať o 22:10, od Slnka sa vzdiali na 82° a jej jasnosť by sa mala šplhať k 6 mag. Od polovice februára začne jej jasnosť prudko klesať a začiatkom marca už zmizne z dosahu triédrov.


Časové údaje sú uvádzané v SEČ, v období platnosti letného času v LSEČ. Počítané sú pre polohu Žiaru nad Hronom (N 48° 35´, E 18° 51´). Vzhľadom na povahu predpovedaných úkazov, pokiaľ nie je uvedené inak, platia so zanedbateľnou odchýlkou na celom území Slovenska.