ASTROTEST PRE VEĽKÝCH (PREDNÁŠKY)

Každý vyplnený test bude zaradený do žrebovania o jeden voľný vstup do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. (jedná sa o akcie pre verejnosť)

Preto, ak sa chceš zúčastniť žrebovania je potrebné napísať svoj mail a vek, aby sme ťa v prípade výhry mohli osloviť.