Vážení priaznivci astronómie na Slovensku,

je dobrým zvykom, že posledná nedeľa zimy je u nás spojená s prezentáciou odbornej a popularizačnej práce v astronómii. Podujatia pripravované astronomickými zariadeniami po celom Slovensku vychádzajú z dlhoročnej tradície Európskeho dňa planetárií, ktorá bola založená v prvej polovici 90-tych rokov 20. storočia z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii.

Po návštevnícky mimoriadne úspešných ročníkoch a po prestávke spôsobenej pandémiou, usporiadame na Slovensku


9. a 10. apríla 2022     DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍVšetko sa to udeje pod patronátom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov a v priestoroch väčšiny astronomických zariadení na Slovensku. Hlavným odkazom aktuálneho ročníka DHP je návrat každého, kto je vesmírom a jeho tajomstvami fascinovaný, pod hviezdnu oblohu.

Termíny podujatí DHP sú väčšinou spojené s posledným víkendom pred jarnou rovnodennosťou, tento rok je však kvôli protipandemickým opatreniam výnimkou. A tak počas druhého aprílového víkendu budeme mať možnosť v plejáde hvezdární, planetárií a ostatných astronomických inštitúcií vidieť výber toho najzaujímavejšieho z astronomických programov, zažiť pútavé praktické ukážky, oboznámiť sa s výsledkami odbornej činnosti, ale aj s množstvom zaujímavostí zo zákulisia astronómie a výskumu vesmíru. V prípade priaznivého počasia nebude na veľa miestach chýbať ani pozorovanie diania na oblohe pomocou astronomickej techniky, spojené so sprievodným slovom odborných pracovníkov.

Do projektu DHP sú zapojené digitálne planetáriá na pevnej inštalácii u nás, hvezdárne a iné astronomické zariadenia popularizačného charakteru. Ak počasie dopraje, môžete sa tešiť na pozorovanie Slnka, po zotmení objektov jarnej oblohy a predovšetkým Mesiaca v jeho pozorovateľsky atraktívnej prvej štvrti.


Srdečne vás teda pozývame zažiť atmosféru Dňa hvezdární a planetárií 2022. Pre ľahšie rozhodnutie kam sa vybrať, vám ponúkame aktualizovanú ponuku plánovaných podujatí jednotlivých astronomických zariadení.


SPOLU S NAŠIMI PARTNERMI SA O 0 DNI TEŠÍME NA STRETNUTIE POD HVIEZDAMI