V prípade, že poriadate podujatie vo vašej organizácii, využite možnosť zverejniť informáciu o ňom prostredníctvom formulára a môžete tak aj touto formou pozvať návštevníkov do vášho astronomického zariadenia. Ako upozornenie môžete na vašom webe umiestniť aj banner s tohtoročným dátumom podujatia.