Uvodny obrazok

HLAVNÍ ORGANIZÁTORI

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE
PARTNERI PROJEKTU

SLOVENSKÝ ZVÄZ ASTRONÓMOV

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA V ŽIARI NAD HRONOM

CENTRÁ POPULARIZÁCIE ASTRONÓMIE NA SLOVENSKUlogo

Mimoriadnym partnerom pre rok 2023 je ASOCIÁCIA KULTÚRNO-OSVETOVÝCH INŠTITÚCIÍ, ktorá si pripomína 70. výročie založenia Národného osvetového centra a spolu s tým aj začiatok inštitucionalizovanej kultúrno-osvetovej činnosti na Slovensku.