Uvodny obrazok

Deň hvezdárni a planetárií
16. marca 2024 13:00 - 21:00

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
Miesto konania: HaP M.R. Štefánika Sládkovičova 41 Hlohovec
Vstupné: zdarma
KOZMO - slávnostná premiéra filmového programu,
Fantastická cesta - videoprogram,
Galileo Galilei - A predsa sa točí - prednáška,
Návrat na Mesiac - prezentácia pri nafúknutom modeli Mesiaca so stručným popisom útvarov na jeho povrchu, história diaľkového výskumu, projekt Apollo a najbližšia budúcnosť jeho výskumu s opätovnou návštevou nášho spolupútnika.