Uvodny obrazok

Deň hvezdární a planetárií
17. marec 2024, 09:00 - 20:00

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Miesto konania: Mierová 4, Humenné
Vstupné: zdarma
Program na hvezdárni v Humennom:
09:00 – 11:30 Astrorozprávky - v prednáškovej aule
14:00 – 16:00 Teleskopické pozorovanie aktivity Slnka - na terase hvezdárne
16:00 – 17:00 „Planéty iných hviezd“ Prednáška s diskusiou - v prednáškovej aule
17:15 – 17:45 Aktuality z kozmonautiky - videopásmo
19:00 – 21:30 Teleskopické pozorovanie objektov večernej oblohy - na terase hvezdárne