Uvodny obrazok

Deň hvezdární a planetárií
16.03.2024 od 14:30 do 20:30

Hvezdáreň Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja
Miesto konania: Hvezdáreň Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev
Vstupné: platí sa
Každoročne hvezdáreň Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja, usporadúva podujatie ku Svetovému dňu hvezdárni a planetárií. V tomto roku to bude v sobotu 16.3.2024 v čase od 14:30 do 20:30, program pre všetky vekové kategórie zameraný na priame pozorovanie oblohy.
Zabezpečíme komentovanú prehliadku hvezdárne. V prípade priaznivého počasia predvedieme aj solárne hračky.
Výstavy vo hvezdárni a planetáriu Medzev.
Pozorovanie oblohy z kupoly hvezdárne. Z kapacitných dôvodov je potrebné sa na podujatie vopred prihlásiť na: 0917 178 276