DOPLNKOVÉ PROGRAMY

Programovú náplň sa snažíme prispôsobiť veku a požiadavkám návštevníkov. Jednou z možností ako si ju obohatiť je aj výber doplnkového programu z našej ponuky:

METEOROLÓGIA 30 min. - II. stupeň ZŠ, SŠ a VŠ

Komentovaná prehliadka klimatologickej stanice. Odohráva sa v exteriéri v tesnej blízkosti budovy planetária. Program pripravujeme v spolupráci so SHMÚ.

PROGRAM V PLANETÁRIU NAVYŠE
30 min. - org. skupiny, I., II. stupeň ZŠ, SŠ a VŠ

Máte na výber medzi dvoma možnosťami: film nad rámec štandardného programu podľa vášho výberu alebo popis toho najzaujímavejšieho na aktuálnej oblohe v deň vašej návštevy pod kupolou nášho planetária.

ODBORNÁ PREDNÁŠKA
30 min. - org. skupiny, I., II. stupeň ZŠ, SŠ a VŠ

Zaujímavou, z pohľadu obohatenia vašej návštevy o tematické astronomické informácie, môže byť odborná prednáška. Ponúkame vám na výber témy pre školákov, študentov a skupiny s hromadným vstupom.

SOLÁRNA TERASA 30 min. - org. skupiny, I., II. stupeň ZŠ, SŠ a VŠ

Komentovaná prehliadka solárnej terasy so zameraním na využitie solárnej energie. Odohráva sa v exteriéri na jednej z terás budovy planetária.

ZÁBAVNÉ POKUSY SO SVETLOM
30 min. - 4. a 5. ročník ZŠ *

Séria jednoduchých pokusov zameraná na svetlo, jeho podstatu a šírenie v priestore, spojená s vysvetlením ich výsledných efektov.

 * z prevádzkových dôvodov treba objednať tento program minimálne 7 dní pred vašou návštevou
Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 1298/21/A
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk