Už viac ako rok vám prinášame články, ktoré sa, okrem iného, venujú exoplanétam – teda planétam nachádzajúcim sa v našej Galaxii pri iných hviezdach. V prílohe, ktorú sme pripravili, chceme priblížiť nie len aktuálne objavy, ale najmä spôsoby a metódy aké astronómovia využívajú pri ich hľadaní a odhaľovaní. Ako sa dočítate, odhaliť menšiu či väčšiu planétu pri žiariacej hviezde nachádzajúcej sa v obrovskej vzdialenosti, nie je vôbec jednoduché. I tak ich už poznáme niekoľko stoviek. A ako sa zdá, dobrodružstvo objavovania bude pokračovať aj naďalej a ich počet bude rásť rýchlejšie ako doteraz. Ďalšou výzvou súvisiacou s touto problematikou je pre vedcov a astronómov určite snaha o hľadanie podmienok vhodných pre život na ďalekých planétach. Potvrdenie tejto skutočnosti by bolo samé o sebe fantastické, no vyžiada si ešte nemalé úsilie a zrejme aj čas, kým sa nám podarí zdokonaliť dnešné metódy výskumu na potrebnú úroveň. O tom ako sa hľadajú a odhaľujú doteraz nepoznané a vzdialené svety a čo už toto dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie astronómie dokázalo, čítajte v tejto prílohe.