HVEZDÁREŇ
Astronomická pozorovateľňa ukrýva hlavný ďalekohľad Maksutov-Cassegrain TEC s priemerom zrkadla 202 mm a ohniskovou vzdialenosťou 2200 mm. Používa sa na pozorovanie objektov nočnej oblohy. Cez deň po vhodnej úprave aj fotosféry Slnka.

Zážitok z denného pozorovania zabezpečuje achromatický refraktor ZEISS 110/750 mm a o dynamické javy v slnečnej atmosfére (protuberancie, filamenty) ho rozširuje slnečný H-alfa ďalekohľad LUNT s priemerom objektívu 60 mm a ohniskovou vzdialenosťou 500 mm.


Sústava oboch ďalekohľadov je osadená na plne autoamtizovanej montáži Losmandy HGM Titan 50:1 vybavenej systémom GO-TO.

Spolu s vyhliadkovými terasami planetária slúžia priestory pozorovateľne na verejné, ale aj odborné pozorovania astronomických telies na oblohe. Technika umožňuje pozorovanie na monitore priamo v pozorovateľni, v špeciálnom štúdiu so záznamovou technikou alebo na veľkoplošnej projekcii v prednáškovej sále. Sortiment prístrojov je doplnený mobilnou astronomickou technikou pre expedičné pozorovania a skupinou menších „výjazdových“ ďalekohľadov rozličných konštrukcií pre odbornú verejnosť a astronomické krúžky.

                                                  

Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 1298/21/A
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk
Povinné informácie:
Oznamy a dokumenty
Linky