AKTUÁLNY PROGRAM
VEČER POD HVIEZDNOU OBLOHOU
piatok 22. november 2019 o 18:00 h
Náš pravidelný Večer pod hviezdnou oblohou pokračuje aj najbližší piatok o 18:00 h. Vo Hviezdnej sále uvedieme vo fulldome režime program:

Fantóm vesmíru - hon na temnú hmotu

Na konci 20. storočia vedci zistili, že vo vesmíre je omnoho viac látky, než v skutočnosti vidíme. Horúci plyn, hviezdy aj galaxie – to všetko sa premenilo na bezvýznamné kulisy. Celých 95 % vesmíru tvorí temná hmota a tmavá energia, ktoré nevydávajú žiadne teplo ani svetlo či rádiové žiarenie. V programe sa dozviete, ako bola temná hmota objavená, budete sledovať „tanec hviezd“ v Galaxii v Andromede, dostanete sa do zlatej bane, kde sa teraz nachádza najcitlivejší detektor temnej hmoty a zavedie vás medzi vedcov z CERNu pracujúcich pri Veľkom hadrónovom urýchľovači.

Po skončení filmu vám lektor priblíži jesennú oblohu, pomôže vám zorientovať sa medzi jej súhvezdiami a oboznámi vás aj s aktuálnou polohou významnejších nebeských telies.

V druhej časti večera si za priaznivého počasia na vlastné oči pozriete objekty večernej oblohy cez astronomický ďalekohľad s výkladom nášho odborného pracovníka.

Večerný program odporúčame pre návštevníkov od 12 rokov.

CESTOPISNO-RELAXAČNÝ PROGRAM
štvrtok 28. november 2019 o 19:00 h
Vo Hviezdnej sále uvedieme program:

AOTEAROA - krajina veľkého bieleho oblaku

O Novom Zélande sa hovorí ako o "najmladšej" krajine na svete. Je to preto, že jeho územie bolo Európanmi objavené ako jedno z posledných v polovici 17. storočia a osídlené až o storočie neskôr. Ponorte sa spolu s nami za spevu Maoriov, pôvodných obyvateľov krajiny, do jeho histórie, spoznajte jeho prírodné a kultúrne dedičstvo, zoznámte sa s krásami, zaujímavosťami a hlavne inšpirujte pri vlastnom objavovaní neprebádaných kútov našej planéty.

Program doplní fulldome oddychová projekcia krás blízkeho i vzdialeného vesmíru.

Cestopisno-relaxačné pásmo odporúčame pre návštevníkov od 12 rokov.

PLANETÁRIUM DEŤOM
sobota 30. november 2019 o 10:00 h
Pravidelný program venovaný deťom pokračuje aj v sobotu 30. 11. 2019 o 10:00 h. Vo Hviezdnej sále uvedieme vo fulldome režime program:

So zvieratkami o vesmíre

Ježko, zajac, krtko a sova sú štyria kamaráti, ktorí sa zišli na okraji lesa, aby preskúmali hvezdársku základňu. Všetko je pre nich nové, nikdy nič podobné nevideli a keď vidia štartovať raketu, sú z toho úplne paf. Nikto netuší o čo by mohlo ísť a tak vymýšľajú jeden bláznivý nápad za druhým.

V druhej časti programu preberieme s deťmi v UFO sále čo už vedia o vesmíre a v prípade priaznivého počasia im priblížime Slnko prostredníctvom vhodnej astronomickej techniky.

Program odporúčame pre deti od 4 do 8 rokov.

VÝSTAVA: ... Z NAŠICH ASTRONOMICKÝCH EXPEDÍCIÍ
od 15. novembra 2019
Od polovice novembra je v našej sci-fi sále inštalovaná výstava s názvom "... z našich astronomických expedícií". Výstava zahŕňa výber najlepších záberov z našich ciest zameraných na dokumentovanie úkazov spojených s tmavou oblohou, za zatmením Slnka a polárnou žiarou.

Súbor veľkoformátových fotografií je možné u nás vidieť počas organizovanej exkurzie alebo v rámci pravidelného programu pre verejnosť až do konca januára 2020.

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom vyhlasuje podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK, obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytového priestoru vo vestibule budovy v Žiari nad Hronom.

Informácia o neupotrebiteľnom majetku pre OvZP BBSK
V zmysle platných zásad o hospodárení s majetkom v roku 2019 zverejňujeme pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja ponuku neupotrebiteľného majetku KHaP MH v Žiari nad Hronom.


Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 21
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk
Povinné informácie:
Oznamy a dokumenty
Linky


Počasie u nás
2 °C