Pre školy
Programy pre školy, deti predškolského veku (MŠ), žiakov základných škôl (ZŠ) a študentov stredných a vysokých škôl (SŠ a VŠ) sú zamerané na rozšírenie poznatkov v nadväznosti na preberané učivo.

Štandardný program v trvaní cca 120 minút (materské školy 60 minút) sa skladá z pásma v planetáriu, videofilmu alebo odbornej prednášky (podľa vopred dohodnutej požiadavky pedagóga) a pozorovania astronomickou technikou. Pozorovania sa uskutočňujú len v prípade priaznivého počasia. V priebehu dňa pozorujeme Slnko, po jeho západe objekty nočnej oblohy.

Programovú náplň sa snažíme prispôsobiť veku a požiadavkám návštevníkov. Jednou z možností ako si ju obohatiť je aj výber doplnkového programu z našej ponuky:

METEOROLÓGIA
Komentovaná prehliadka klimatologickej stanice. (30 min.)

DEMONŠTRÁCIA AKTUÁLNEJ OBLOHY
Popis toho najzaujímavejšieho na aktuálnej oblohe v planetáriu (30 min.)

SOLÁRNA TERASA
Komentovaná prehliadka solárnej terasy so zameraním na využitie solárnej energie (30 min.)

ZÁBAVNÉ POKUSY SO SVETLOM
Séria jednoduchých pokusov zameraná na svetlo, jeho podstatu a šírenie v priestore, spojená s vysvetlením ich výsledných efektov. (30 min.)


Kompletnú ponuku našich programov si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok vo formáte pdfPred návštevou nášho zariadenia vám odporúčame oboznámiť sa s naším návštevným poriadkom a počas pobytu v našich priestoroch vás prosíme o jeho dodržiavanie.

Prajeme vám príjemný pobyt v u nás.Tak ako každý rok aj v tomto roku sa KHaP M. Hella zapojila do programu "Kultúrne poukazy 2017". Každý návštevník, ktorý dostane od Ministerstva kultúry SR kultúrne poukazy, môže prostredníctvom nich uhradiť poplatok za prehliadku. V prípade výšky vstupného 2€ za žiaka je teda možné zaplatiť dvomi KP 2017.

Kultúrny poukaz je neprenosný! (Ak je vstupné napr. 0,50 €, učiteľ nesmie za 10 žiakov zaplatiť piatimi kultúrnymi poukazmi!)

Platnosť kultúrnych poukazov končí 12. 11. 2017.

Na kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnia po tomto termíne v mesiacoch november a december 2017, môžu kultúrne inštitúcie vybrať poukazy vopred.