Aktuality
Najbližší program
_________________________
O nás
_________________________
Exkurzie + Vstupné
Pre školy
_________________________
Odborná činnosť
AKTUÁLNA OBLOHA
Súhvezdia
_________________________
Povinné informácie


2012 - ROK MAXIMILIÁNA HELLA
O roku 2012 sa často nehovorí v dobrom. Dostáva prívlastky ako ekonomicky katastrofický, niektorí dokonca podľahnú rôznym fámam a očakávajú koniec sveta. Z astronomického hľadiska však patrí určite k mimoriadnym. Z našej Zeme budeme totiž môcť pozorovať jeden z najvzácnejších predpovedateľných astronomických úkazov, ktorého opakovanie s veľkou pravdepodobnosťou už nik z dnes žijúcich ľudí neuvidí. Prechod Venuše popred slnečný disk.

Z obežných dôb Zeme a Venuše v Slnečnej sústave vyplýva, že v období 243 rokov dochádza vždy ku dvom dvojiciam pozorovateľných prechodov. Jednotlivé prechody vo dvojiciach delí od seba 8 rokov, po ktorých nasleduje prestávka dlhá striedavo 121,5 a 105,5 roka. Prechody boli teda pozorovateľné v lete 1761, 1769, potom nasledoval december 1874 a 1882. V živej pamäti máme ešte júnový prechod z roku 2004 a ten tohtoročný na nás po ôsmich rokoch čaká v stredu 6. júna. Možnosť pozorovania nasledujúceho prechodu je pre nás, ľudí žijúcich na začiatku 21. storočia, mizivá. Nastane totiž až v novom storočí, v decembri roku 2117.

Nie náhodou teda Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom pripravila na rok 2012 projekt pod názvom 2012 - Rok Maximiliána Hella. Tento významný astronóm 18. storočia, rodák zo Štiavnických Baní, človek ktorého meno nesie aj naša krajská hvezdáreň, zohral totiž v histórii pri pozorovaní prechodu Venuše dôležitú úlohu.

V rokoch 1761 a 1769, v čase kedy už v Uhorsku vykonával funkciu cisársko-kráľovského astronóma a riaditeľa Viedenskej univerzitnej hvezdárne, organizovala hlavne francúzska a anglická akadémia vied expedície do celého sveta. Ich cieľom bolo odpozorovať čo najpresnejšie okamihy vstupu a výstupu Venuše spred slnečného disku, využiť ich pri presnom výpočte paralaxy Slnka a následne aj určení vzdialenosti Zem - Slnko. Maximilián Hell prijal ponuku dánskeho kráľa a vydal sa pozorovať úkaz prechodu Venuše cez slnečný disk na ostrov Vardö do Nórska, ktorý leží približne na 70° severnej šírky.

Ale prečo tak ďaleko na sever? Úkaz mal u nás nastať v noci z 3. na 4. júna 1769 a Slnko bolo tak v podstatnej časti úkazu pod obzorom. Spoza polárneho kruhu bolo však pozorovateľné počas celých 24 hodín. Hell, ktorému prialo aj počasie, mal tak možnosť odpozorovať celý priebeh úkazu. Jeho expedícia bola, a to nielen z astronomického hľadiska, úspešná a jeho záznamy sa ako jedny z mála stali podkladom pre už spomenuté výpočty.

Ako to už v živote chodí, po Hellovej smrti sa objavili pochybnosti o správnosti jeho záznamov. V nasledujúcom období boli však nezávisle od seba niekoľkými vedeckými autoritami spoľahlivo vyvrátené.

V neposlednom rade treba dodať, že v roku 2012 si pripomenieme aj 220. výročie úmrtia Maximiliána Hella. Stručný opis jeho života si môžete prečítať aj v časti o Maximiliánovi Hellovi.

V projekte 2012 - Rok Maximiliána Hella, sme sa rozhodli zastrešiť aktivity súvisiace s pozorovaním prechodu Venuše cez slnečný disk. V spolupráci s medzinárodným projektom VENUS TRANSIT 2012, realizovaného pracovníkmi Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, chceme významnou mierou spopularizovať tento úkaz a do jeho pozorovania zapojiť predovšetkým žiakov a študentov škôl v regióne. Spolu s občianskym združením Maximiliána Hella chceme samozrejme túto príležitosť využiť aj na šírenie odkazu života a diela nášho významného rodáka a ako jedinečnú možnosť popularizácie tak krásnej vedy akou astronómia je v očiach verejnosti.

Podrobnejší program celého projektu a jeho najaktuálnejšie aktivity budeme postupne uverejňovať na našich stránkach.

Tomáš Dobrovodský
koordinátor projektu