Stredné a vysoké školy
HVIEZDNA SÁLA
Študenti stredných a vysokých škôl majú vo hviezdnej sále možnosť výberu z nasledovnej ponuky programov:

UNIVERSUM (33 min.)
Program Universum študentov zoznámi s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po Slnečnú sústavu, počnúc veľkým treskom, cez formovanie prvých hviezd a ich sústav, vznik a vývoj galaxií až po utváranie planét a bezprostredného okolia nášho domova. Poskytne tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia

NÁŠ POHĽAD NA OBLOHU
(40 min.)
Hlbiny vesmíru sú fascinujúce, ohromujúce, občas ťažko pochopiteľné.. Človek k nim už od nepamäti upiera svoje pohľady a v hlave si vytvára vlastnú predstavu o tomto priestore. Najprv len skromne, vlastnými očami. Postupom času s pomocou dostupnej techniky tento prieskum zdokonaľuje. A dnes, pozorujúc vesmír v celej šírke elektromagnetického spektra, stále viac spoznáva svoje miesto v ňom a siaha po jeho hraniciach. To podstatné z príbehu tejto nevšednej cesty ľudského poznania vám vyrozpráva náš program

JUŽNÁ OBLOHA (26 min.)
Program Južná obloha vás zavedie k protinožcom a ponúkne vám prechádzku oblohou, ktorú väčšina z nás nikdy neuzrie na vlastné oči. Súhvezdia Južný kríž, Stolová hora, Loď Argo, najbližšie galaxie Veľký a Malý Magellanov oblak uvidíte ako na dlani. Legendárna báj o nebezpečnej ceste argonautov za zlatým rúnom z Kolchidy tu znovu ožíva medzi hviezdami

AKTUÁLNA OBLOHA (30 min.)
Nezapadajúce a zvieratníkové súhvezdia, jarná, letná, jesenná a zimná obloha. Sprievodca súhvezdiami prostredníctvom demonštračného výkladu nášho odborného pracovníka vám priblíži oblohu konkrétneho ročného obdobia, najjasnejšie hviezdy, súhvezdia, objekty a polohu planét na nej. Program si je možné vyžiadať aj v skrátenej verzii po skončení štandardného programu v planetáriu

ZA SLNKOM PIATICH KONTINENTOV (28 min.)
Po vysvetlení najdôležitejších pojmov ako sú nebeský rovník, ekliptika alebo zenit, sa vydáme, vďaka možnostiam prístroja planetária, na cestu do rôznych končín Zeme. Prakticky si ukážeme výšku Slnka v priebehu roka v rôznych častiach Zeme. Od severného pólu, kde si vysvetlíme príčinu vzniku polárnej noci a dňa, prejdeme cez rovníkové oblasti a južnou pologuľou na južný pól. Program priblíži divákovi zákonitosti pohľadu z povrchu zemského telesa na nebeskú sféru a pomôže získať podrobnejšiu predstavu o zmene polohy Slnka s meniacou sa zemepisnou šírkou.


PREDNÁŠKOVÁ SÁLA
Program pokračuje v prednáškovej sále tématickým videofilmom alebo odbornou prednáškou podľa vášho výberu z našej bohatej ponuky:

Videofilmy

MODRÁ PLANÉTA A ČLOVEK V RIEKE ČASU (30 min.) Krátky film nám porozpráva o vzťahu človeka k svojmu kozmickému domovu od najstarších čias jeho histórie až po dnešok. Sme schopní v našej modernej prítomnosti včas rozoznať riziká, ktorým Zem vystavujeme? Budeme ochotní možno nie v až tak veľmi vzdialenej budúcnosti poľaviť v našich nárokoch na životný priestor, objem spotreby nerastných surovín, pokúsime sa žiť ekologickejším spôsobom života? Dokážeme sa vyhýbať vzájomným konfliktom, spojiť sily v ochrane planéty pred hrozbami z vesmíru i pred nami samými? Film vznikol pri príležitosti Medzinárodného roku planéty Zem 2008

ZÁBLESKY Z MINULOSTI (40 min.) Prehliadka čarovných zákutí vzdialeného vesmíru ako nám ich sprostredkoval Hubblov vesmírny ďalekohľad a iné laboratóriá na obežnej dráhe okolo Zeme. Záblesky z minulosti predstavia hviezdy, hviezdokopy, hmloviny, galaxie a objasnia deje v nich a vzťahy medzi nimi. Ukážu, že naša planéta je oázou pokoja v nehostinnom priestore plnom nepredstaviteľných udalostí a kolízií nevídaných rozmerov

 

SLNEČNÁ SÚSTAVA (26 min.) Krátky dokumentárny film z dielne Hvezdárne a planetária v Hradci Králové približujúci náš planetárny systém. Film poskytne pohľad na minulosť, prítomnosť a aj budúcnosť slnečnej sústavy. Prehľadne rozdelí telesá v nej a diváka oboznámi s podrobnými informáciami o Slnku, planétach a ostatných telesách slnečnej sústavy

Odborné prednášky

SLNEČNÁ SÚSTAVA
Prednáška sa skladá z dvoch hlavných častí:
1/ vývoj slnečnej sústavy - rozpis jednotlivých etáp vývoja od zrodu z medzihviezdneho oblaku až po zánik Slnka
2/ opis slnečnej sústavy - obsahuje základné a najzaujímavejšie informácie o jednotlivých telesách slnečnej sústavy

SLNKO
Prednáška sa skladá z nasledovných častí:
1/ opis Slnka – základné charakteristiky (stavba, zloženie, teplota, hustota), čo môžeme na Slnku pozorovať, slnečný cyklus
2/ život Slnka - rozpis jednotlivých etáp vývoja od zrodu z medzihviezdneho oblaku až po jeho zánik

HVIEZDY
Prednáška rozpráva o živote hviezd v závislosti od ich počiatočnej hmotnosti, o tom ako pompézne hviezdy zanikajú, ako sú rozložené na oblohe a v skutočnosti a prečo vytvárajú väčšie či menšie skupiny

GALAXIA
Prednáška informuje o našom hviezdnom ostrove (v ktorom je Slnko len jednou z miliárd hviezd), aké hviezdy sa nachádzajú v jeho jednotlivých častiach, ako sa zoskupujú, pohybujú a podľa čoho ich rozdeľujeme

GALAXIE
Ťažiskom prednášky sú hlavne dve témy:
1/ klasifikácia galaxií podľa tvaru – špirálové, eliptické, šošovkové, nepravidelné, pekuliárne
2/ zoskupovanie galaxií od najmenších skupín až po kozmické steny galaxií

SÚHVEZDIA A ICH CESTA NA OBLOHU
Obdivovať súhvezdia nad našimi hlavami môžeme počas každej z jasných nocí. O ich príbehoch, o tom ako sa na oblohu dostali, prečo sú ich názvy také aké sú a ktoré z nich zapadli prachom v rieke času sa môžete dozvedieť z tejto prednášky

MAXIMILIÁN HELL A JEHO ŽIVOT
Životný príbeh a odkaz jedného z najvýznamnejších astronómov narodených na našom území, riaditeľa Univerzitnej hvezdárne vo Viedni a významnej osobnosti vedy 18. storočia - Maximiliána Hella.

ČAS A JEHO MERANIE
Prednáška sleduje vývoj časomerných prístrojov s dôrazom na cyklické astronomické deje

3D MARS
Prezentácia planéty Mars. Rozprávanie je zložené z dvoch celkov:
1/ základné fakty o planéte, historický a súčasný výskum planéty, fenomén Marťania
2/ trojrozmerný pohľad na povrch Marsu pomocou špeciálnych okuliarov

DRUŽICOVÉ NAVIGAČNÉ SYSTÉMY
Náhľad do systému a využitie družicových polohových systémov GPS a Glonass

EXOPLANÉTY
Rozprávanie o extrasolárnych planétach – telesách obiehajúcich okolo iných hviezd

KOZMICKÉ POČASIE
Prednáška o súčasnej populárnej téme – vplyvy blízkeho kozmického okolia na planétu Zem, dopady na zemské klímu, vzťahy Slnko-Zem

OBJEKTY ASTRONOMICKEJ FOTOGRAFIE
Rozprávanie, čo všetko a akým spôsobom sa dá zachytiť fotografickými prístrojmi


POZOROVATEĽŇA
Záverečná časť programu prebieha v pozorovateľni, kde je možné v prípade priaznivého počasia prostredníctvom ďalekohľadov pozorovať Slnko. Pozorovanie je spojené s výkladom našich odborných pracovníkov