Zábavné pokusy so svetlom
V rámci Medzinárodného roka svetla vyhláseného Organizáciou spojených národov na rok 2015 sme pre vás pripravili doplnkový program pod názvom "ZÁBAVNÉ POKUSY SO SVETLOM". Čo je to svetlo? Ako sa svetlo šíri? Aké dôležité je svetlo pre astronómov? A môže dokonca svetlo znečisťovať? To sú otázky na ktoré spolu nájdeme odpovede pomocou série jednoduchých pokusov v ktorých napríklad dokážeme rozsvietiť žiarivku bez pripojenia k elektrickej energii alebo necháme zmiznúť predmet priamo pred vaším zrakom...Tento doplnkový program je vhodný pre žiakov 5. - 7. ročníka ZŠ a trvá 30 minút. Nakoľko si vyžaduje špecifickú prípravu nie je ho možné prezentovať kedykoľvek, ale len po predchádzajúcej dohode. Objednávajte preto minimálne 5 pracovných dni pred vašou návštevou.

Ďakujeme za pochopenie.