Prehliadka meteorologickej stanice
Náplňou doplnkového programu s témou meteorológia je prehliadka klimatologickej stanice SHMÚ v Žiari nad Hronom. V jej priebehu sa žiaci a študenti zoznámia s dôležitými meteorologickými prvkami, prístrojmi na ich meranie, so záznamovými metódami a uplatnením údajov o nich v príprave predpovede počasia a pri zostavovaní klimatologických modelov.Program pripravujeme v spolupráci so SHMÚ a je vhodný pre žiakov 5.- 9. ročníka ZŠ, študentov SŠ a VŠ. Dĺžka trvania je približne 30 minút a je potrebné ho objednať minimálne 3 dni pred termínom vašej návštevy.