Prehliadka solárnej terasy
Tento doplnkový program je zameraný na priblíženie využitia slnečnej energie a žiarenia. Odohráva sa v exteriéri našej budovy na solárnej terase. Žiaci a študenti sa oboznámia s podstatou merania času pomocou rôznych druhov slnečných hodín, heliografom a uvidia praktickú ukážku fotovoltaických panelov, fototermického kolektora, solárneho variča a solárnej sušičky.Program je vhodný pre žiakov 5.- 9. ročníka ZŠ, študentov SŠ a VŠ. Dĺžka trvania je približne 30 minút a je potrebné ho objednať minimálne 3 dni pred termínom vašej návštevy.