Aktuality
Najbližší program
_________________________
O nás
_________________________
Exkurzie + Vstupné
Pre školy
_________________________
Odborná činnosť
AKTUÁLNA OBLOHA
Súhvezdia
_________________________
Povinné informácie


Obloha v júni a júli
Slnko

sa začiatkom júna bude nachádzať v súhvezdí Býk, 22. júna sa presunie do súhvezdia Blíženci a 21. júla vstúpi do súhvezdia Rak. Astronomické leto začne 21. júna o 18:37 h.

Mesiac

jún júl
nov 16.06.2015 - 16:05 h 16.07.2015 - 03:24 h
prvá štvrť 24.06.2015 - 13:02 h
24.07.2015 - 06:04 h
spln 02.06.2015 - 18:19 h
02.07.2015 - 04:19 h, 31.07.2015 - 12:43 h
posledná štvrť 09.06.2015 - 17:42 h 08.07.2015 - 22:24 h
perigeum 10.06.
05.07.
apogeum 23.06.
21.07.


Planéty  


Merkúr bude na rannej oblohe pozorovateľný len počas niekoľkých dní po 24. júni, keď sa dostane do maximálnej uhlovej vzdialenosti od Slnka (22,5°;0,6 mag). Jeho jasnosť bude síce aj naďalej rásť, no súčasne sa bude približovať k Slnku. V konjunkcii s ním bude 23. júla

Venuša (-4,3 mag) žiari na večernej oblohe ako Večernica, pričom viditeľná je už krátko po západe Slnka. V maximálnej uhlovej vzdialenosti (45,4°) od Slnka bude 6. júna. Koncom júla sa už začne strácať na presvetlenej večernej oblohe.

Mars (1,5 až 1,7 mag) je 14. júna v konjunkcii so Slnkom, teda nepozorovateľný. Tieto podmienky sa veľmi nezmenia ani ku koncu júla, keď sa od Slnka vzdiali len na 13°.

Jupiter (-1,9 až -1,7 mag) v súhvezdí Rak sa od 10. júna presunie do súhvezdia Lev. Spolu s Venušou je stále výrazným objektom večernej oblohy, no jeho uhlová vzdialenosť od Slnka sa neustále zmenšuje a približne od polovice júla sa začne strácať na presvetlenej večernej oblohe.

Saturn (0,1 až 0,4 mag) sa zdržiava v súhvezdí Váhy. Po opozícii so Slnkom sa presúva na večernú oblohu. Začiatkom júna vychádza po 19. h a zapadá pred 5. hod. ráno, koncom júla zapadá približne 30 min. po polnoci.

Urán (5,9 až 5,8 mag) nájdeme na rannej oblohe v súhvezdí Ryby. Od Slnka sa uhlovo vzďaľuje, začiatkom júna vychádza pred 3. hod. ráno, koncom júla pred 23. hod.Pohyb terestrických planét v tomto období


Zaujímavé úkazy

01.06. Saturn 1,2° od Mesiaca
29.06. Saturn 1,8° od Mesiaca
30.06. Jupiter 0,4° od Venuše
09.07. Urán 1,7° od Mesiaca


 

Meteory

roj aktivita max. rýchlosť (km/s) ZHR
Júnové Bootidy 22.6. – 2.7. 27.7. 18 0 - 100
         
     
     
     


Materskou kométou Júnových Bootid je 7P/Pons-Winnecke, ktorá naposledy prešla perihéliom v septembri 2008. Tento rok nebudú pozorovacie podmienky najideálnejšie. Kvôli Mesiacu 3 dni po prvej štvrti ostane na pozorovanie len krátke, približne dvojhodinové okno medzi jeho západom a brieždením.

V tabuľke sú uvádzané iba roje nad ZHR 5. Koeficient ZHR udáva predpovedaný počet rojových meteorov za hodinu v maxime, ktoré môže vidieť jeden pozorovateľ v prípade, že je radiant v zenite, limitná magnitúda je 6.5 a počasie je ideálne. Reálne môže jeden pozorovateľ aj za dobrých podmienok vidieť len časť tohto počtu.


KométyČasové údaje sú uvádzané v SEČ, v období platnosti letného času v LSEČ. Počítané sú pre polohu Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom t.j. 48°35´12˝S 18°51´11˝V, 288 m.n.m. Vzhľadom na povahu predpovedaných úkazov, pokiaľ nie je uvedené inak, platia so zanedbateľnou odchýlkou na celom území Slovenska. Predpoveď zahŕňa iba úkazy pozorovateľné voľným okom, prípadne triédrom. Podrobnejšie predpovede nájdete napr. v časopise KOZMOS, alebo v elektronickej verzii na stránkach Hvezdárne v Rimavskej Sobote.