Planetárium - hviezdna sála
Hlavnou dominantou našich priestorov je planetárium s projekčným prístrojom Zeiss Klein Planetarium 2P, vyrobeným nemeckým optickým koncernom Carl Zeiss Jena. Na polguľovú kupolu s priemerom desať metrov premieta Slnko, Mesiac, hviezdy, planéty a ďalšie objekty, viditeľné voľným okom v ľubovoľný deň a hodinu roka. Možnosti planetária dopĺňa skupina špecializovaných efektových zariadení a projektorov.