Hvezdáreň
Astronomická pozorovateľňa ukrýva hlavný ďalekohľad Maksutov-Cassegrain TEC s priemerom zrkadla 202 mm a ohniskovou vzdialenosťou 2200 mm. Používa sa na pozorovanie objektov nočnej oblohy. Cez deň po vhodnej úprave aj fotosféry Slnka. Zážitok z denného pozorovania rozširuje o dynamické javy v slnečnej atmosfére (protuberancie, filamenty) slnečný H-alfa ďalekohľad LUNT s priemerom objektívu 60 mm a ohniskovou vzdialenosťou 500 mm.

Ďalekohľad LUNT bol zakúpený prostredníctvom grantového programu Nadácie SPP a za finančnej podpory predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Sústava oboch ďalekohľadov je osadená na montáži Losmandy HGM Titan 50:1.Priestory pozorovateľne slúžia spolu s vyhliadkovými terasami planetária na verejné, ale aj  odborné pozorovania astronomických telies na oblohe. Technika umožňuje pozorovanie na monitore priamo v pozorovateľni, v špeciálnom štúdiu so záznamovou technikou alebo na veľkoplošnej projekcii v prednáškovej sále. Sortiment prístrojov je doplnený mobilnou astronomickou technikou pre expedičné pozorovania a skupinou menších „výjazdových“ ďalekohľadov rozličných konštrukcií pre odbornú verejnosť a astronomické krúžky.

Pôvodná pozorovateľňa "Stará veža" osadená Cassegrainom 240/3400 a achromatickým refraktorom 150/2250 dnes nie je prístupná verejnosti z dôvodu plánovanej rekonštrukcie inžinierskych sietí , vnútornej a vonkajšej fasády a kupoly.