Sály
V budove planetária sa nachádzajú tri špecifické sály.

Prednášková sála

Je určená na prednášky, videoprojekcie, semináre, súťaže a rôzne kultúrne podujatia. Je vybavená modernou audiovizuálnou technikou, rozličnou prezentačnou technikou, PC, tabuľou. Kapacita 70 miest.

UFO sála

Viacúčelová sála vybavená nielen systémom ozvučenia a projekčnou plochou, ale tiež glóbusmi, mapami a ďalšími názornými pomôckami, ktoré slúžia najmä pri demonštrácii nebeskej mechaniky a nebeských telies. Je určená predovšetkým pre výučbu detí predškolského veku, prvého stupňa základných škôl a astronomickým krúžkom. Kapacita 30-40 detí.

SCIFI sála

Pre rozličné výstavy a súťaže je vyhradená práve táto sála. Nachádza sa v suteréne budovy planetária s plochou cca 100 m2.