INFORMÁCIE O EXKURZII PRE ŠTUDENTOV

Hromadné exkurzie z materských základných, stredných a vysokých škôl, detských táborov, škôl v prírode a iných organizovaných skupín s počtom účastníkov 7 a viac si môžu dohodnúť prehliadku na ľubovoľný termín. Výnimkou sú sviatky, technické odstávky a termíny, ktoré sú už obsadené. Termín sa rezervuje minimálne 2 dni vopred na našom kontaktnom telefónnom čísle 045 / 6700 888. Pri objednávaní uveďte kontaktné údaje, počet účastníkov exkurzie a pri školách aj ročník, ktorý žiaci navštevujú. 

Program u nás je zameraný hlavne na rozšírenie poznatkov z astronómie, v prípade škôl vychádza z preberaného učiva a je prispôsobovaný veku a požiadavkám samotných návštevníkov. Štandardná dĺžka programu je v trvaní cca 120 minút a skladá sa z pásma v planetáriu, videofilmu alebo odbornej prednášky (podľa vopred dohodnutej požiadavky pedagóga) a pozorovania astronomickou technikou. Pozorovania sú spojené s výkladom nášho odborného pracovníka a uskutočňujú sa len v prípade priaznivého počasia. V priebehu dňa pozorujeme Slnko, po jeho západe objekty nočnej oblohy.

Ak si želáte sami špecifikovať vašu programovú náplň, prezrite si našu ponuku a vyskladajte program podľa vašich predstáv. Jednou z možností ako si program obohatiť je aj výber doplnkového programu z našej ponuky.

Dohodnutý termín návštevy prosíme z Vašej strany dodržať. Ak si prajete už dohodnutý termín preložiť, prípadne návštevu zrušiť alebo budete z nejakého dôvodu meškať (vinou dopravnej situácie a pod.), neodkladne nám to oznámte vo vlastnom záujme na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

V prípade školských a hromadných exkurzií pedagogický dozor vstupné neplatí. Počíta sa pritom jeden pedagóg na maximálne 10 žiakov v skupine. Pri platení vstupného treba priložiť menný zoznam žiakov resp. návštevníkov. V záujme zabezpečenia bezproblémového priebehu exkurzie v jednotlivých sálach, vyžadujeme stálu prítomnosť pedagogického dozoru.

Ak je na našej úvodnej stránke zverejnená informácia o prijímaní kultúrnych poukazov, je možné vstupné uhradiť aj touto formou.

Pred návštevou nášho zariadenia vám odporúčame oboznámiť sa s naším návštevným poriadkom a počas pobytu v našich priestoroch vás prosíme o jeho dodržiavanie.

Pre organizované skupiny minimálne 25 osôb ponúkame astronomické prednášky a pozorovania aj mimo našich priestorov. Takýto program je vhodný pre školy, školy v prírode, letné tábory, účastníkov kúpeľných alebo rekreačných pobytov v našom okolí a pod. Program je potrebné objednať v dostatočnom predstihu a vstupné je 1,00 € / osoba + náklady na dopravu.

 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÝ POBYT U NÁS

Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 1298/21/A
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk
Povinné informácie:
Oznamy a dokumenty
Linky