POZORUJTE MEDZINÁRODNÚ VESMÍRNU STANICU (ISS)

Počas jasných nocí môžeme na oblohe pozorovať aj práve prelietavajúce družice, z ktorých najjasnejšia je Medzinárodná vesmírna stanica ISS. Orbitálna stanica postavená v spolupráci 16-ich krajín má stálu posádku a je v súčasnosti jediným trvalo obývaným miestom mimo povrchu Zeme. Je dobre pozorovateľná ako pomaly zo západu na východ letiaci jasný bod. Jej aktuálnu polohu na orbite Zeme nájdete na obrázku. Časové údaje preletov na najbližšie obdobie pre jednotlivé mestá Slovenska sú v tabuľke pod textom. Údaje pochádzajú zo servera heavens-above.com.

Bratislava Nitra Žilina Banská Bystrica Poprad Košice

 

Predpovede preletov ostatných jasnejších satelitov do 3. mag na najbližšie hodiny nájdete opäť pod názvami miest

Bratislava Nitra Žilina Banská Bystrica Poprad Košice
Aktuálna poloha ISS

Vysvetlivky k tabuľkám preletov

Mag - udáva mieru jasnosti objektu. Čím je číslo nižšie, tým je objekt jasnejší.
Starts - údaje v čase začiatku možného pozorovania objektu
Max. altitude - údaje pre maximálnu výšku objektu nad obzorom
Ends - údaje pre posledné možné pozorovanie objektu
Time - čas pozorovania v SEČ (v čase platnosti letného času v SELČ)
Alt. - výška nad obzorom v stupňoch
Az. - smer v ktorom sa objekt nachádza

N - sever, E - východ, S - juh, W - západ (SE - juhovýchod, WNW - západoseverozápad a pod.)

 

Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 1298/21/A
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk