ODBORNÉ POZOROVACIE PROGRAMY
V rámci našej odbornej činnosti vykonávame pozorovania organizované uvedenými medzinárodnými pozorovacími sieťami. Naše dáta sú dostupné všetkým vedcom v danej oblasti výskumu a naopak, v prípade analýzy niektorého pozorovania majú naši odborní pracovníci k dispozícii všetky relevantné údaje k danému javu z celého sveta.


POZOROVANIA METEOROVZÁKRYTY A ZATMENIA NEBESKÝCH TELIES
POZOROVANIA PREMENNÝCH HVIEZD A EXOPLANÉT


Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 1298/21/A
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk