ODBORNÉ PREDNÁŠKY PRE ŽIAKOV
Z pohľadu obohatenia vašej návštevy o tematické astronomické informácie môže byť zaujímavá odborná prednáška.  Ponúkame vám na výber témy, ktoré si môžete zvoliť samostatne alebo v rámci doplnkového programu pre skupiny žiakov základných škôl:  
SLNEČNÁ SÚSTAVA 30 min., I. a II. stupeň ZŠ

Prednáška sa skladá z dvoch hlavných častí:
1/ vývoj slnečnej sústavy - rozpis jednotlivých etáp vývoja od zrodu z medzihviezdneho oblaku až po zánik Slnka
2/ opis slnečnej sústavy - obsahuje základné a najzaujímavejšie informácie o jednotlivých telesách slnečnej sústavy.

 

SLNKO 30 min., I. a II. stupeň ZŠ

Prednáška sa skladá z nasledovných častí:
1/ opis Slnka – základné charakteristiky (stavba, zloženie, teplota, hustota), čo môžeme na Slnku pozorovať, slnečný cyklus
2/ život Slnka - rozpis jednotlivých etáp vývoja od zrodu z medzihviezdneho oblaku až po jeho zánik.

 

HVIEZDY 30 min., II. stupeň ZŠ

Rozprávanie o živote hviezd v závislosti od ich počiatočnej hmotnosti, o tom ako pompézne hviezdy zanikajú, ako sú rozložené na oblohe a v skutočnosti a prečo vytvárajú väčšie či menšie skupiny.

 

GALAXIE
30 min., II. stupeň ZŠ

Ťažiskom rozprávania o galaxiách vo vesmíre sú hlavne dve témy:
1/ rozprávanie o našom hviezdnom ostrove - Galaxii, v ktorom je Slnko len jednou z miliárd hviezd. Poslucháči sa oboznámia s rozložením a vlastnosťami rôznych skupín hviezd v Galaxii.
2/ klasifikácia galaxií podľa tvaru, zoskupovanie galaxií od najmenších skupín až po kozmické steny galaxií.

 

MAXIMILIÁN HELL A JEHO ŽIVOT 30 min., II. stupeň ZŠ

Životný príbeh a odkaz jedného z najvýznamnejších astronómov narodených na našom území, riaditeľa Univerzitnej hvezdárne vo Viedni a významného predstaviteľa vedy 18. storočia - Maximiliána Hella. Meno tejto významnej osobnosti nesie vo svojom názve aj naše zariadenie.

 

KOZMICKÉ POČASIE 30 min., II. stupeň ZŠ

Prednáška o súčasnej populárnej téme – vplyvu blízkeho kozmického okolia na planétu Zem, jeho dopad na zemskú klímu a vzťahy Slnko-Zem.

 

MEDZIPLANETÁRNA HMOTA 30 min., II. stupeň ZŠ

Pútavé rozprávanie prinesie prehľad a popis súčasných poznatkov o najdôležitejších častiach hmoty v medziplanetárnom priestore, informácie o ich pôvode, rozdelení a metódach ich skúmania.  

 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
30 min., II. stupeň ZŠ

Témou rozprávania je v súčasnosti nanajvýš aktuálna téma obnoviteľných zdrojov so zameraním na možnosti využitia slnečnej energie. Odporúčame zaradiť si túto prednášku do svojej skladby programu spolu s doplnkovým programom s názvom SOLÁRNA TERASA.

Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 1298/21/A
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk