PONUKA VÝSTAV
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella vám ponúka na prenájom svoje výstavy venované výskumu vesmíru, ktoré si môžete zapožičať na vopred dohodnuté obdobie. Výstavy sú vytlačené na veľkoplošných plagátoch a po kliknutí na obrázok sa vám zobrazí ich náhľad.

V súčasnosti máme spracované a vytlačené tieto témy:

APOLLO 50

Výstava mapujúca prípravy a realizáciu jedného z najväčších dobrodružstiev 20. storočia - projekt pristátia človeka na Mesiaci a jeho úspešného návratu na Zem. Na desiatich plynule na seba naväzujúcich plagátoch sa návštevníci oboznámia s prípravami techniky a jednotlivých posádok od tragického konca Apolla 1 až po zavŕšenie projektu bezpečným pristátím Apolla 17 vo vlnách Pacifiku.

Nadčasový rámec výstavy podčiarkuje fakt, že bola pripravená v roku 2019 ako pocta k 50. výročiu vkročenia amerických astronautov na povrch nášho vesmírneho suseda.

10 plagátov 70 x 100 cm


VYSLANCI PLANÉT

Výskum našej slnečnej sústavy je v súčasnosti prioritou pri hľadaní stôp života vo vesmíre. Výstava "Vyslanci planét" prináša v chronologickom poradí v smere od Slnka súhrn všetkého podstatného z robotických misií skúmajúcich ich povrch alebo bezprostredné okolie.

Osobitná časť je venovaná nášmu výhľadu zo Zeme prostredníctvom Hubblovho vesmírneho teleskopu, ktorý ako vesmírne oko ľudstva preniká do hĺbok vzdialeného vesmíru. 


10 plagátov 60 x 84 cm


ABOVE AND BEYOND

Táto výstava si kladie za cieľ priblížiť niektoré najdôležitejšie a najúžasnejšie úspechy modernej astronómie. Prevedie nás pri tom storočím vedeckého a technologického pokroku, érou inšpirácie siahajúcej za hranicu fantázie, ktorá ju predchádzala. Oslavuje storočie bádania medzi rokmi 1919 až 2019 v ktorom sme porozumeli nášmu vesmíru neporovnateľne viac ako kedykoľvek predtým.

Výstava bola pripravená v rámci osláv 100. výročia založenia IAU.


12 plagátov 70 x 100 cm


Viac informácii o spracovaní jednotlivých tém, možnostiach inštalácie a cenách za prenájom vám radi poskytneme na tel. čísle 045/6700 888. 

Obsadenosť termínov jednotlivých výstav nájdete v tomto kalendári.
Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 1298/21/A
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk