PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
Práca popularizátora vedy pod kupolou planetária je bezpochyby zaujímavá a atraktívna. Skladá sa z prezenčnej a publikačnej formy a vo veľkej miere je spojená s komunikáciou s našimi návštevníkmi. Nezriedka sa u niektorých kolegov stáva aj celoživotným poslaním. Jej hlavnou náplňou je sprostredkovanie aktuálnych informácií o našom vesmíre, vesmírnych telesách, dejoch odohrávajúcich sa vo vesmírnom priestore a o ich výskume inteligentnými pozorovateľmi žijúcimi na planéte Zem.

Základným predpokladom pre výkon práce lektora v planetáriu je absolvovanie dvojročného kvalifikačného štúdia astronómie formou pomaturitného vzdelávania pri SÚH v Hurbanove. Je zamerané na prípravu študentov v oblasti základov z astronómie, fyziky a matematiky a jeho súčasťou sú predmety ako napr. astrofyzika, astronomické prístroje a pozorovacie metódy, kozmológia, fyzika slnečnej sústavy, nebeská mechanika, základy astronómie alebo meteorológia. Súčasťou štúdia je aj osvojenie si praktických základov práce v planetáriu a rečového prejavu.

Kvalifikáciou pre vysokoškolské pracovné pozície je minimálne I. stupeň VŠ vzdelania v odbore astronómia, fyzika alebo v príbuzných prírodovedných odboroch. V posledne zmienenom prípade sa odporúča kombinácia s kvalifikačným štúdiom astronómie.


V súčasnosti nemáme voľné pracovné miesta.
Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 1298/21/A
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk