UMELECKO-RELAXAČNÝ PROGRAM
štvrtok 29. septembra 2022 o 19:00 h
Pozývame vás na umelecko-relaxačný program vo štvrtok o 19:00 h do Hviezdnej sály, kde uvedieme vo fulldome režime program:

Medzineznámo

Tento hypnotický fulldome film je záverečnou prácou študentov triedy Art and Science Immersive Media v Štúdiu pre vzájomne prepojené médiá (Studio for Interrelated Media) na Massachusettskej College of Art and Design, ktorý bol vytvorený počas jarného semestra 2015. Počas menej ako piatich mesiacov študenti preskúmali tému hypnagógie a vytvorili pohlcujúce audiovizuálne dielo, ktoré skúma okamih medzi bdením a spánkom.

Súčasťou programu bude aj poeticko-vizuálne pásmo spájajúce myšlienky o vesmíre s vizuálmi domnelých i skutočných vesmírnych objektov a scenérií.

Program odporúčame pre návštevníkov od 15 rokov a zároveň vám pripomíname povinnosť vopred si rezervovať vstupenky.