Uvodny obrazok Datum

Počas víkendu, nachádzajúceho sa v kalendári najbližšie k októbrovému novu (21. - 23. 10. 2022), sme v našej tradičnej lokalite na Látkach v okrese Detva, pripravili dvojdňové stretnutie voľnočasových astronómov s názvom Slovenská amatérska obloha.

Piate pokračovanie podujatia sa podarilo zorganizovať po trojročnej prestávke a prilákalo niekoľko desiatok záujemcov. V týždni pred začiatkom počet prihlásených poväčšine zo zdravotných dôvodov trochu klesol, no i tak sa na Podpoľaní stretli nadšenci astronómie od Bratislavy až po Košice. Hlavnými organizátormi bola Sekcia pre vzdelávanie a popularizáciu astronómie pri Slovenskej astronomickej spoločnosti a Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

Samotný program začal už v piatok večer, keď sa na pozorovacej lúke pred penziónom rozžiaril 6 metrový nafukovací model Mesiaca - Lunalón. Pri svojej popularizačnej činnosti s ním pracujú zamestnanci Hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom a tak sme si z ich úst vypočuli prezentáciu o využití tejto nevšednej pomôcky. Obloha neskôr v noci zostávala aj naďalej nevľúdna a prvá noc sa preto obišla bez astronomických pozorovaní.

Sobotný denný program pozostával predovšetkým z príspevkov účastníkov a prinášal širokú paletu tém. Našli sa v ňom príspevky zamerané na teoretickú astronómiu, históriu, ale aj na praktické pozorovania nočnej oblohy. Tradične sme sa online spojili s profesionálnym astronómom a to prvýkrát nie do zahraničia, ale "iba" do Bratislavy. Roman Nagy z FMFI UK nám týmto spôsobom na diaľku pútavo odprezentoval informácie o vesmírnom ďalekohľade Jamesa Webba. Bola to taká malá generálka, pretože o tri týždne neskôr prišiel s témou JWST do nášho kraja aj osobne a pre širokú verejnosť predstúpil v Žiari nad Hronom a Banskej Bystrici.

Medzi jednotlivými príspevkami odzneli aj informácie o najnovšej astronomickej literatúre a nechýbal ani prehľad očakávaných astronomických udalostí na najbližšie mesiace. Majiteľov astronomickej techniky určite potešili príspevky spojené s praktickou prezentáciou. Prvý bol venovaný originálnemu statívu pre veľké binokuláry z úst jeho zhotoviteľa Ing. Pavla Mikulíka a druhý metódam testovania astronomickej optiky v amatérskych podmienkach od Ing. Milana Kamenického. Tí, čo si s nádejou na tmavú podpoliansku oblohu techniku aj priniesli, mali tak možnosť overiť kvalitu svojich optických sústav priamo na mieste.

A nakoniec sa ukázalo, že sa na nich usmialo šťastie. Druhá noc síce z dôvodu nepriazne počasia začala v prednáškovej miestnosti, kde nám RNDr. Stanislav Kaniansky priblížil súčasnú úroveň „planetárnej obrany“ našej Zeme pred prípadnou kolíziou s vesmírnym telesom. Neskôr sa však vyjasnilo a pozorovalo sa. Najvytrvalejší zostali až do rána a boli odmenení krásnym ranným zodiakom.

Tohtoročná SAO bola zaujímavá ešte z jedného pohľadu. Hostila stretnutie členov dvoch odborných sekcií a to: Sekcie astronomickej fotografie a Sekcie zákrytov a zatmení Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

No a záverom sa dá konštatovať, že uplynulý hvedzársky víkend na Látkach nezaostal za očakávaniami a opäť ponúkol dostatok priestoru na naplnenie svojej najdôležitejšej úlohy. Vytvoriť dostatočný priestor na stretnutie, rozhovory a výmenu skúseností ľudí, ktorí venujú svoj voľný čas tak krásnemu koníčku akým je pozorovanie oblohy.

Hneď prvý večer bolo síce zamračené, no k Mesiacu sme boli nebezpečne blízko

V sobotu sme opäť po troch rokoch privítali prítomných v doobednom prednáškovom bloku

Ing. Štefan Kürti a jeho úvod k problematike sledovania asteroidov z pohodlia domova

Spojenie sa podarilo a tak je RNDr. Roman Nagy, PhD. v plnom nasadení pri prednáške o JWST

Ing. Pavol Mikulík názorne demonštruje, že trpezlivá a precízna práca v domácich podmienkach môže významne zlepšiť komfort pri pozorovaní

Nájsť umelú hviezdu na terčíku naprieč miestnosťou sa stalo na pár minút výzvou aj pre tak skúseného pozorovateľa akým je Ing. Milan Kamenický

Ing. Juraj Lörinčík a Gabriel Korpás zaujatí debatou súvisiacou s históriou astronómie

Obloha nám pri spoločnom zábere v sobotu napoludnie dávala nádej na vyjasnenie

... a skutočne, po desiatej hodine večernej mohli začať prípravy na pozorovania

Odmena pre navytrvalejších - ranný zodiak na Podpoľaní