Uvodny obrazok

Tlačová správa k DHP 2024

Ako každoročne na konci zimy, prinášame aj v týchto dňoch pozvánku na podujatia pripomínajúce si význam odbornej, vzdelávacej a popularizačnej činnosti hvezdární a planetárií na Slovensku. Uskutočnia sa v rámci Dňa hvezdární a planetárií 2024 a už tradične sa na ich organizácií podieľajú Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, Asociáciou planetárií Slovenska a ďalšími astronomickými zariadeniami po celej našej krajine.

„Deň hvezdární a planetárií je najväčšia koordinovaná ponuka popularizačných podujatí pre širokú verejnosť na Slovensku a v tomto roku sa uskutoční počas víkendu 16. a 17. marca 2024 v mnohých slovenských astronomických inštitúciách. Je to už po deviatykrát, čo v tomto formáte nadviažeme na tradíciu Európskeho dňa planetárií vychádzajúceho z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii,“ uviedol doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

„Hlavnou témou nadchádzajúceho ročníka je návrat človeka na Mesiac a upriamenie pozornosti na aktivity spojené s dosiahnutím tohto cieľa,“ hovorí generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Mgr. Marián Vidovenec. „Okrem príspevkov k tejto téme sa v prípade priaznivého počasia naskytá aj možnosť pozorovať Mesiac v prvej štvrti pomocou astronomickej techniky a s odborným výkladom pracovníkov jednotlivých hvezdární,“ dopĺňa Marián Vidovenec.

Aj tento rok obsahujú aktivity astronomických inštitúcií to najzaujímavejšie z ich popularizačných programov, pútavých praktických ukážok a informácií o výsledkoch odbornej činnosti. Z ich pestrej palety dávame do pozornosti napríklad prednášky pre verejnosť a zážitkové aktivity pre deti v Nitre, v Rimavskej Sobote alebo v Banskej Bystrici, prehliadky nafukovacích modelov Zeme alebo Mesiaca v Hlohovci, v Partizánskom a v Žiari nad Hronom, astrorozprávky v Humennom a komentované prehliadky astronomických pracovísk spojené s pozorovaním oblohy v Senci alebo v Medzeve.

„Zapojí sa aj väčšina planetárií, ktoré využijú svoju výhodu a sprostredkujú návštevníkom podmanivý pohľad na nočnú oblohu s využitím projekcie a bez ohľadu na počasie,“ pozýva na zážitok pod kupolou planetária Mgr. Tomáš Dobrovodský, riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

Srdečne tak pozývame všetkých priaznivcov astronómie opäť zažiť atmosféru Dňa hvezdární a planetárií na Slovensku. Viac informácií o pripravovaných podujatiach sa dozviete na stránke www.denhvezdarni.sk

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Tel.: +421 55 234 2241
E-mail: rudolf.galis(zavináč)upjs.sk

Mgr. Marián Vidovenec
Generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove
Tel.: +421 35 760 2484
E-mail: marian.vidovenec(zavináč)suh.sk

Mgr. Tomáš Dobrovodský
riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
Tel.: +421 45 6700 811
E-mail: tomas(zavináč)planetarium.sk

Žiar nad Hronom, 12. marca 2024