REGISTER DOKUMENTOV A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

Centrálny register dokumentov

Archív registra dokumentov

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Plán verejného obstarávania 2018 v zmysle príkazu predsedu BBSK 002/2017/ODDIVO článok 4, odsek 2, písmeno b.

Etický kódex verejného obstarávania

 

Súhrnné správy verejného obstarávateľa

         
Súhrnné správy VO - rok 2013   II.Q. III.Q. IV.Q.
         
Súhrnné správy VO - rok 2014 I.Q. II.Q. III.Q. IV.Q.
         
Súhrnné správy VO - rok 2015 I.Q. II.Q. III.Q. IV.Q.
         
Súhrnné správy VO - rok 2016 I.Q. II.Q. III.Q. IV.Q
         
Súhrnné správy VO - rok 2017 I.Q. II.Q. III.Q. IV.Q
 
 
ZÁKON 343 / 2015 o verejnom obstarávaní
 
 

 

Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 21
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk
Povinné informácie:
Dokumenty a linky

Počasie u nás:
17 °C