Aktuality
Najbližší program
_________________________
O nás
_________________________
Exkurzie + Vstupné
Pre školy
Pre verejnosť
_________________________
Odborná činnosť
AKTUÁLNA OBLOHA
Súhvezdia
_________________________
Povinné informácie


 
Oznam o dočasnom uzavretí priestorov KHaP MH
OZNAMUJEME NAŠIM NÁVŠTEVNÍKOM, ŽE Z DÔVODU MODERNIZÁCIE TECHNOLÓGIE A INTERIÉRU BUDÚ PRIESTORY KHaP MH V ŽIARI NAD HRONOM OD 18. SEPTEMBRA 2017 AŽ DO ODVOLANIA UZAVRETÉ.

V prípade záujmu o využitie našich služieb vám ponúkame alternatívny program pozostávajúci z interaktívnej prednášky a pozorovania Slnka priamo vo vašej škole. Viac informácií o ňom sa dozviete v tomto odkaze alebo na našom tel. čísle 045 / 6700 888.

Ďakujeme za pochopenie
 
Ponuka neupotrebiteľného majetku pre OZvZP BBSK
V zmysle platných zásad o hospodárení s majetkom v roku 2017 zverejňujeme ponuku prebytočného a neupotrebiteľného majetku KHaP MH pre Organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.
 
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom vyhlasuje podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s oddielom IV., článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK, obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov v budove v Žiari nad Hronom a v organizačnej súčasti - Hvezdáreń v Banskej Bystrici na nájom priestoru na fasáde a nebytových priestorov.