AKTUÁLNY PROGRAM

VÝZVA NA POMOC PRI VÝROBE OCHRANNÝCH RÚŠOK
V snahe zabezpečiť chýbajúce ochranné rúška pre tých, ktorí ich najviac potrebujú, pristúpil BBSK k ich šitiu pomocou vlastných personálnych kapacít v divadlách a na stredných školách. Kolegovia v týchto organizáciách však pociťujú nedostatok vhodného výrobného materiálu. Ak chcete pomôcť aj vy, prosíme zareagujte na výzvu kraja a prineste materiál do zberných miest v organizáciách zriadených BBSK. Podrobnejšie informácie sa dozviete zo správy v tomto odkaze.

V okrese Žiar nad Hronom môžete materiál na výrobu rúšok, pri dodržaní v odkaze spomenutých hygienických opatrení, odovzdať do boxu pred vstupom do budovy Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 h.

ĎAKUJEME !!

VIRTUÁLNA ASTRONOMICKÁ GALÉRIA
V našej astronomickej galérii vám sprístupňujeme elektronické formy výstav súvisiacich s našou prácou. Aktuálne sú to tieto prehliadky:

Slovenská verzia výstavy Above and Beyond k 100. výročiu založenia IAU

Výstava APOLLO 50 k minuloročnému výročiu pristátia človeka na Mesiaci

Postupové práce regionálneho kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2020

Okres Žiar nad Hronom

Okres Žarnovica

Okres Banská Štiavnica

Cena poroty

Cena riaditeľa

AKTUÁLNE ASTRONOMICKÉ INFORMÁCIE
Zmysel našej popularizačnej práce je v bezprostrednom kontakte s vami - našimi návštevníkmi. V tomto pre nás všetkých náročnom čase, kedy naše priestory napĺňa prázdnota, chceme zostať s vami v kontakte aspoň prostredníctvom zdieľaných informácií z astronomického sveta. Preto vám dávame do pozornosti náš internetový astronomický informátor - iASTRIN s aktuálnymi správami z diania vo výskume vesmíru.

S nádejou na skoré stretnutie pod hviezdnou oblohou, pracovníci KHaP MH.

VEČERNÉ PRELETY MEDZINÁRODNEJ VESMÍRNEJ STANICE ISS
od 20. marca 2020
Od piatku 20. marca 2020 nastávajú večer opäť priaznivé podmienky na pozorovanie Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS z nášho územia. Viac informácií o časoch pozorovateľnosti nájdete v tomto odkaze.
Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 21
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk
Povinné informácie:
Oznamy a dokumenty
Linky


Počasie u nás