Nádhera neznámeho sveta
Pri návšteve našich priestorov máte možnosť navštíviť výstavu fotografií, prostredníctvom ktorej nazriete do vesmírneho priestoru optikou slovenského amatérskeho astronóma a astrofotografa Róberta Barsu. Výstavu s názvom NÁDHERA NEZNÁMEHO SVETA je možné zhliadnuť v dostatočnom časovom predstihu pred návštevou niektorého z našich programov alebo v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 15:30 h.
 
Dni Maximiliána Hella
V Trenčíne, mieste štúdií nášho rodáka a významného astronóma 18. storočia Maximiliána Hella v ostatných rokoch pravidelne prebiehajú DNI MAXIMILIÁNA HELLA. Pozvánku na tie tohtoročné, konané v dňoch 19. - 20. septembra 2014 nájdete v tomto odkaze.