Aktuality
Najbližší program
_________________________
O nás
_________________________
Exkurzie + Vstupné
Pre školy
Pre verejnosť
_________________________
Odborná činnosť
AKTUÁLNA OBLOHA
Súhvezdia
_________________________
Povinné informácie


 
Informácia pre OvZP BBSK o neupotrebiteľnom majetku
V zmysle platných zásad hospodárenia s majetkom BBSK /článok 12, ods.2/ zverejňujeme informáciu pre OvZP BBSK o hnuteľnom neupotrebiteľnom majetku. Dokument nájdete v tomto linku.