AKTUÁLNY PROGRAM
VEČER POD HVIEZDNOU OBLOHOU
piatok 16. november 2018 o 18:00 hod
Náš pravidelný Večer pod hviezdnou oblohou pokračuje aj najbližší piatok o 18:00 h. Vo Hviezdnej sále uvedieme vo fulldome režime program:

Zo Zeme do vesmíru

Túžba porozumieť vesmíru začala kedysi dávno pri táborových ohňoch, odkiaľ sa naši predkovia s úžasom a pokorou pozerali na nočnú oblohu. Snaha pochopiť ho patrí k odvekým cieľom ľudského poznania. Avšak len nedávno sme začali lepšie rozumieť nášmu miestu v nesmiernom kozme. Pozývame vás na cestu nebeských objavov od teórií hvezdárov starovekého Grécka až po súčasný výskum vďaka najmodernejším obrím teleskopom.

Po skončení filmu vám lektor priblíži jesennú oblohu, pomôže vám zorientovať sa medzi jej súhvezdiami a oboznámi vás aj s aktuálnou polohou nebeských telies.

V druhej časti večera si za priaznivého počasia na vlastné oči pozriete objekty večernej oblohy cez astronomický ďalekohľad s výkladom nášho odborného pracovníka.

Ďalšie praktické informácie sa dozviete v sekcii vstupné a návštevný poriadok .

Tešíme sa na vašu návštevu!

VÝSTAVA: APOLLO 50 - PRVÝ OBLET
Od začiatku novembra je v našej sci-fi sále inštalovaná výstava s názvom APOLLO 50 - PRVÝ OBLET. Výstava je venovaná programu pilotovaných letov na Mesiac Apollo a jej prvá časť s názvom "Prvý oblet" je zameraná predovšetkým na 50. výročie prvého obletu Mesiaca ľudskou posádkou, ktoré si pripomenieme tento rok v decembri.

Výstavu je možné si prezrieť počas organizovanej exkurzie u nás alebo v rámci pravidelného programu pre verejnosť až do konca januára 2019.
Informácia o neupotrebiteľnom majetku pre OvZP BBSK
V zmysle platných zásad o hospodárení s majetkom v roku 2018 zverejňujeme pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja ponuku neupotrebiteľného majetku KHaP MH v Žiari nad Hronom.


Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom vyhlasuje podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s oddielom IV., článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK, obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytového priestoru vo vestibule budovy v Žiari nad Hronom.
Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 21
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk
Povinné informácie:
Oznamy a dokumenty
Linky


Počasie u nás:
-1 °C